Lela B. Njatin


Lela B. Njatin: DEKLICA S PIŠČALKO

Katalog razstave v okviru programa Poletje z likovnimi ustvarjalci 2014, 21. junij – 15. september, izdal Pokrajinski muzej Kočevje (56 strani, 24 črnobelih reprodukcij, ilustrirano).
Besedila: Lilijana Stepančič, mag. Marijan Rupert, Nadja Kovačič.
Predstavljenih 21 del in pomembnejša dejstva iz umetnostne zgodovine Kočevja, mestoma z ozirom na Ljubljano, Dolino pri Trstu, Kranj in Piran ter širši evropski prostor.
 

Pokrajinski muzej Kočevje...
 


Lilijana Stepančič: Mnogokrat razklani spomin

Ker so dela Lele B. Njatin materializacija njenega spomina, bi jih lahko imeli a vizualne avtobiografije. Vendar je oznaka biografija nekako neustrezna, saj dela niso epopeje od zibelke do groba, temveč so osredotočena na določeno obdobje ali dogodek v umetničinem otroštvu/mladosti, ki morda sam po sebi ni nič posebnega, a pridobi pomen v nizu podobnih. Poleg tega imajo dela večje ambicije, kakor je zgolj zapis človekovega življenja, ki bi drugače potonilo v pozabo. Delujejo kot prispodobe določene kulturne in socialne zgodovine. Zato bi za njena novejša dela lahko rekli, da so nekakšna likovna in umetniška materializacija mikrozgodovine, torej tiste veje zgodovinske vede, ki zapisuje življenjske zgodbe ljudi zato, da z njimi pooseblja značilnosti časa in prostora. Pri mikrozgodovini je zanimiv tudi odnos zgodovinarja do akterja dogodka, ki se največkrat »prelije«, »zaljubi« v predmet svojega dela. Ta posebna povezava omogoči, da se razkrijejo intimne skrivnosti, ki jih v običajnih biografijah ni.

Trg sv. Jerneja v Kočevju, ki se je v socializmu imenoval Trg zbora odposlancev, pred tem pa Trg svobode, ima v življenju Lele B. Njatin poseben pomen. Umetnica je preživela otroštvo in mladost v lepem modernističnem bloku ob trgu. Skozi okno stanovanja je videla vodnjak z modernistično skulpturo Staneta Jarma »Deklica s piščalko«. Tako sta čisto slučajno postala trg in bronasta deklica del umetničinih otroških iger in, preneseno, modernistična umetnost njena otroška prijateljica.

(odlomek iz kataloga)